FRESH SUSHI

FRESH SUSHI Sushi take away

order food online

Contactinformation

Bạn có thể chúng tôi qua số


Fresh Sushi 

14A Lương Ngọc Quyến
Hoàn KiếmHà Nội

Deliverytimes

Thứ Hai
10:00 - 21:00
Thứ Ba
10:00 - 21:00
Thứ Tư
10:00 - 21:00
Thứ Năm
10:00 - 21:00
Thứ Sáu
10:00 - 21:00
Thứ Bảy
10:00 - 21:00
Chủ Nhật
10:00 - 21:00